Het bestuur

Voorzitter:                   Joop Meijer

Secretaris:                   Elize Assen

Penningmeester:    Thea Goedvriend

Algemeen lid:             Eva Leferink-van der Schoot

Algemeen lid:             Annelies van Nieukerken