Kamermuziek in de Steigers

Kamermuziek in De Steigers 22 april 2023

Kosten 15 euro p.p. (inclusief lunch)

Het ArtEZ conservatorium in Zwolle gaat dit studiejaar weer Kamermuziek in De Steigers organiseren in samenwerking met Dubbelgreep en Huismuziek Zwolle.

Kamermuziek in De Steigers is bedoeld voor amateur-muzikanten. Instrumentalisten en/of zangers met een niveau van minstens twee jaar les zijn van harte welkom. De dag staat onder leiding van studenten. Deze werken met hun docent aan het zoeken en/of arrangeren van geschikte muziek. Ensembles die zich als groep opgeven, mogen zelf ook (al dan niet in overleg met docent) met muzieksuggesties komen.

Op maandag 27 maart 2023 was er een kennismakingsavond van 18.30 tot 21.00 uur in het conservatorium te Zwolle.

Opgeven:

Via email: Marga de Jong: de jongzwolle@gmail.com of via Whatsapp-bericht: +31641043020.

Wil je je met een ensemble of koortje opgeven, dan graag vermelden wie de leden van het ensemble zijn en ook hun emailadres even doorgeven.

De kennismakingsavond op 27 maart jl. is goed verlopen. Alle deelnemers waren blij dat dit project weer mogelijk is. Dat na twee jaar stilte wegens coronamaatregelen. De afsluitende dag is op 23 april as.