Kamermuziek in de Steigers (KIDS)

Verslag Kids (kamermuziek in De Steigers)

Had ik tot vorig jaar aan mij voorbij laten gaan. Pas vorig jaar begreep ik wat de opzet van deze activiteit van ArTEZ is.

Studenten, vanuit verschillende studierichtingen kunnen kiezen voor een opleiding tot eerstegraads muziekdocent.  Onderdeel daarvan is een presentatie verzorgen i.s.m amateurmusici. (o.a. van Huismuziek Zwolle)          Op de kennismakingsavond presenteert de student de door hem/haar uitgezochte muziek en wordt afgetast of de amateurmusici dit in kort tijdsbestek kunnen leren spelen (Een leraar van ArTEZ begeleidt de studenten hierbij door het geven van waardevolle tips).  In de weken voor de uitvoering gaan de aankomend docenten eventueel extra repetities plannen, indien nodig arrangementen aan passen of audios van de te spelen muziek naar de musici sturen.

Op de laatste zaterdag voor de eindpresentaties zijn er nog repetities voor de laatste muzikale puntjes op de i. Om die dag toch nog enigszins ontspannend te laten verlopen verzorgden leden van huismuziek Zwolle (waarvan leden ook meespeelden) de koffie, thee, lunch met soep.

Persoonlijk vind ik het bijzonder leerzaam om mee te maken, omdat het inzicht geeft wat er voor komt kijken om te groeien naar een goede vakdocent (dirigent) en zo kennis te maken met een diversiteit aan instrumenten en muzikale (on)mogelijkheden.

Uka Dijkstra